Také jako minulý rok se dne 18. 10. 2018 v DM konala beseda na téma „Jak se správně učit“. Této akce se účastnili hlavně žáci I. ročníků. Pracovnice z pedagogicko-psychologické poradny žákům objasnila jak a kdy využívat čas k učení, že je dobré se motivovat a odměňovat, využívat více zdrojů k zapamatování atp. Na závěr si žáci vyzkoušeli test, ze kterého poznali, jaký jsou „učící“ typ, zda sluchový, zrakový nebo kinestetický a podle toho se připravovali do školy.

Menu