Srdečně zveme všechny rodiče na členskou schůzi Klubu přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, z.s.

Schůze se koná ve čtvrtek 10. 10. 2019 / 16:00 / budova školy učebna č. 4.
PROGRAM:
1. Zahájení, informace o škole.
2. Seznámení s koncepcí činnosti KPŠ.
3. Návrh rozpočtu pro školní rok 2019/2020, schválení členského příspěvku.
4. Představení jednotlivých oborů vedoucími ateliérů.
5. Diskuse.
6. Možnost konzultace s vyučujícími 16:30–17:30 hod.
7. Předání přihlašovacího jména a hesla pro přístup ke klasifikaci
na webu školy rodičům žáků prvních ročníků.


Michaela Kolbová – předsedkyně KPŠ

PhDr. Ivana Vaňková  – ředitelka školy

Menu