Mezi jednu z prvních akcí DMPAL patřila návštěva Městké knihovny v Prostějově. Akce se zúčastnili žáci 1. ročníků. Beseda byla na téma „Do knihovny“. Žáci se seznámili s chodem knihovny, jejími prostorami a odděleními. Mohli si vyzkoušet např. vyhledávání v katalogu nebo založit členské průkazky.

Menu