Karolína Čopjanová (žákyně 4. ročníku oboru Užitá malba) se v letošním školním roce účastnila, a to velmi úspěšně,  Bienále FIGURA 2018, které je zaměřené na zobrazení lidské postavy prostřednictvím kresby a malby. Karolína získala čestné uznání v této prestižní soutěži v kategorii malby postavy. 

Gratulujeme.

Děkujeme statutárnímu městu Prostějov za finanční podporu, která umožnila vznik soutěžních prací a samotnou účast žáků školy na soutěži.

Mgr. art. Adéla Janská

Menu