Dnes 16. 3. 2020 obdrželi všichni žáci SŠDAM žákovské přístupové údaje do informačního systému Bakaláři, prostřednictvím kterého budou s jednotlivými vyučujícími komunikovat ohledně domácí přípravy.
 
Výuka tak pokračuje v podobě distanční formy vzdělávání -žákům jsou zasílány úkoly, které mají povinnost plnit. Věříme, že k tomu všichni přistoupí svědomitě a zodpovědně. 
 
Podle uvážení učitele, budou některé úkoly a práce žáků hodnoceny a započítány do běžné klasifikace.
 
Děkuji za spolupráci.
Menu