Hodnocení žáků ve II. pololetí šk. roku 2019/2020 se řídí platnou vyhláškou MŠMT.  Text vyhlášky naleznete ZDE.

Tato vyhláška je v souladu s informacemi, které žáci obdrželi 16.3.2020 k distanční výuce školy, a to:

– úkoly, které vyučující žákům zadávají, jsou žáci povinni řádně a včas plnit.,

– vyučující mohou zadané úkoly hodnotit.


Dále mají učitelé nově možnost vás vyzvat žáka k účasti na on-line výuce prostřednictvím videokonferencí. I toto je aktivita, které jsou žáci povinni se účastnit. Pokud se žák on-line výuky nemůžete zúčastnit, neprodleně předem informujte vyučujícího a omluví se.
Vzhledem k nevyřešené situaci ohledně přitomnosti žáků ve škole, mohou učitelé veškeré aktivity, které s vámi zorganizují zohlednit při pololetní klasifikaci.

Děkujeme všem žákům, kteří přistupují k výuce zodpovědně.

Vedení školy

Menu