Od pondělí 16. 3. 2020 budou žáci SŠDAM dostávat prostřednictvím třídních učitelů, případně dalších vyučujících, zadání úkolů k distanční přípravě. Žáci budou učitelů odesílat vypracované úkoly. Zpracované úkoly budou vyučující klasifikovat. V maturitních ročnících se zadávané úkoly zaměří na maturitní předměty a na vypracovávání cvičných didaktických testů.

O způsobu komunikace s vyučujícími budou žáci/zákonní zástupci také informováni v pondělí. 

Nepřítomnost žáků ve škole na základě uvedeného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nebude počítána do celkové absence žáků v průběhu školního roku.

Další informace k distančnímu vzdělávání žáků budou zveřejněny v pondělí 16.3.2020.

 

Menu