Vážení rodiče,

SŠDAM, Prostějov uspěla se svou žádostí o grant v programu ERASMUS +. Stáž bude financována z prostředků EU.

V praxi to znamená, že 20 vybraných žáků 2. a 3. ročníku oboru Multimediální tvorba, Modelářství
a návrhářství oděvů a Užitá malba a design interiéru v termínu květen/červen 2018 (datum bude upřesněno) budou absolvovat odbornou stáž v Anglii, Irsku a Španělsku. Stáž bude trvat 4 týdny, v případě 2 uchazečů 3 měsíce, a bude zahrnovat 2 týdny odborné praxe, kterou by žák absolvoval v České republice. Stáže budou probíhat v souladu se studijním zaměřením.

Doprava na stáž bude zajištěna letecky. Ubytování bude v Anglii a Irsku zajištěno v rodinách
s polopenzí. Ubytování účastníků ve Španělsku bude ve studentské rezidenci partnera s plnou penzí. V prvním týdnu na stáž pojede s žáky učitel SŠDAM jako doprovodná osoba. Poté se na místě
o účastníky postará tutor z partnerské organizace. Po ukončení stáže se vrací žáci domů sami.

Každý z našich žáků má nyní možnost zvažovat svoji účast na odborné stáži.

V září 2018 proběhne seminář s podrobnými informacemi, které se stáže týkají. Do 11. 9. 2018, 9:00 hod., musí každý zájemce vyplnit přihlášku na zahraniční stáž Erasmus+, kterou lze stáhnout na webových stránkách, a osobně odevzdat Mgr. Alici Švalbové. Poté bude vyhlášeno výběrové řízení.

Kritéria výběru:

– hodnotící a doporučující rešerše žáka (dodá třídní učitel),

– jazykové schopnosti (uchazeč musí splnit jazykový test na stupeň B1),

– krátký motivační dopis z přihlášky,

– studijní výsledky (přístup ke studiu a studijní průměr),

– absence (počet zameškaných hodin s přihlédnutím k důvodům absence).

Podmínkou účasti na stáži bude, že žák nemá za předešlé pololetí uloženo kázeňské opatření. Bude vybráno 20 účastníků.

Mgr. Alice Švalbová
koordinátor projektu

Přihláška – Erasmus+ 2018/2019.

Menu