V průběhu měsíce března si žáci v keramické dílně mohli vyzkoušet různé způsoby práce s hlínou. Kromě tvorby hrníčků z licí hmoty se modelovaly z pevné hlíny různé objekty dle představ autora J.

Menu