Práce studentů 1. a 2. ročníku v předmětu MPŘ, kde se učí pracovat s  Photoshopem a využívat jeho předností.

Menu