Na cestu za odepřením drog se vydali žáci 1.B. Prošli si skutečným příběhem narkomana. V šesti vagonech se octli v prostorách drogového doupěte i vyšetřovací cely.
V nás všech to zanechalo hluboký zážitek a snad i povědomí o tom, jak se grogám vyhnout.

Mgr. Lenka Skalíková

Menu