KA1 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

               Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání

Název: Za inspirací a zkušeností do ciziny

2017-1-CZ01-KA102-034727

Od  září 2017 realizuje škola jednoletý projekt s názvem „Za inspirací a zkušeností do ciziny“. Náplní projektu jsou mobility žáků. Projekt zahrnuje celkem 20 mobilit žáků v odborném vzdělávání, kteří budou umístěni přímo do firem a organizací v oblasti modelářství a návrhářství oděvů, designu interiéru a multimediální tvorby. Cílovými destinacemi jsou Granada ve Španělsku, Portsmouth ve Velké Británii a Mallow v regionu Cork v Irsku. Žáci zde budou absolvovat stáže po dobu jednoho měsíce.

Menu