Školská rada při Střední škole designu a módy, Prostějov  byla zřízena rozhodnutím zřizovatel s účinností od 1. 1. 2009 a má 6 členů. Ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb.

Členové školské rady s funkčním obdobím od 1. 1. 2018:

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

  • JUDr. Aleš Vašků – zákonný zástupce žákyně ze třídy 1.A, soudce Krajského soudu v Ostravě
  • Petra Dvořáková – zákonný zástupce žákyně z třídy 2.A, asistentka servisu Porsche Olomouc

Pedagogičtí pracovníci školy:

  • Mgr. Alice Švalbová – učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů
  • Ing. Pavla Švecová – učitelka odborných předmětů

Zástupci zřizovatele:

  • Ing. arch. Ladislav Langer – jednatel firmy CAD Projekt Plus, s.r.o.
  • Ing. Petra Koutná – manažerka firmy Koutný, spol. s r.o.

Rada školy se v novém funkčním období poprvé sejde 26.2.2018, schválí svůj jednací řád a zvolí předsedu/předsedkyni Rady školy. Dále se Rada seznámí s děním ve škole a připravovanými akcemi.

Volby do Rady školy proběhly 1. 10.  – 17. 10. 2017 volbou nových členů Rady školy z řad zákonných zástupců žáků školy.

Menu