Školská rada při Střední škole designu a módy, Prostějov  byla zřízena rozhodnutím zřizovatel s účinností od 1. 1. 2009 a má 6 členů. Ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb.

Členové školské rady s funkčním obdobím od 1. 1. 2015:

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

  • Vít Albrecht – zákonný zástupce žáků ze třídy 2.A a 3.B, podnikatel
  • Luděk Janeček – zákonný zástupce žákyně z třídy 2.A, podnikatel

Pedagogičtí pracovníci školy:

  • Mgr. Alice Švalbová – učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů
  • Ing. Pavla Švecová – učitelka odborných předmětů

Zástupci zřizovatele:

  • RNDr. Alena Rašková – primátorka statutárního města Prostějov
  • Ing. Petra Loebe – manažerka firmy Koutný, spol. s r.o.

Rada školy se v novém funkčním období poprvé sešla 27. 1. 2015. Schválila svůj jednací řád. Zvolila RNDr. Alenu Raškovou předsedkyní Rady školy. Seznámila se s děním ve škole a připravovanými akcemi.

Volby do Rady školy proběhly 1. 10.  – 17. 10. 2014 volbou nových členů Rady školy z řad zákonných zástupců žáků školy.

 

Výsledky voleb do školské rady pro volební období 2018 – 2020

Pro volební období 2018 – 2020 byla do školské rady zvolena paní Petra Dvořáková a pan JUDr. Aleš Vašků.

 

Kompletní výsledky naleznete

Menu