Školská rada při Střední škole designu a módy, Prostějov  byla zřízena rozhodnutím zřizovatel s účinností od 1. 1. 2009 a má 6 členů. Ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb.

Členové školské rady s funkčním obdobím od 1. 1. 2018:

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

 • JUDr. Aleš Vašků – zákonný zástupce žákyně ze třídy 1.A, soudce Krajského soudu v Ostravě
 • Petra Dvořáková – zákonný zástupce žákyně z třídy 2.A, asistentka servisu Porsche Olomouc

Pedagogičtí pracovníci školy:

 • Mgr. Alice Švalbová – učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů
 • Ing. Pavla Švecová – učitelka odborných předmětů

Zástupci zřizovatele:

 • Ing. arch. Ladislav Langer – jednatel firmy CAD Projekt Plus, s.r.o.
 • Ing. Petra Koutná – manažerka firmy Koutný, spol. s r.o.

Rada školy se v novém funkčním období poprvé sejde 26.2.2018, schválí svůj jednací řád a zvolí předsedu/předsedkyni Rady školy. Dále se Rada seznámí s děním ve škole a připravovanými akcemi.

Volby do Rady školy proběhly 1. 10.  – 17. 10. 2017 volbou nových členů Rady školy z řad zákonných zástupců žáků školy.

 

Zasedání školské rady SŠDaM se uskuteční dne 4.10.2018 v 15:30 hodin.

Program:

 1. Zahájení.
 2. Seznámení se s výroční zprávou o činnosti školy ve školním roce 2017/2018.
 3. Schválení výroční zprávy o činnosti školy 2017/2018.
 4. Zhodnocení výsledků maturitních zkoušek.
 5. Plánované akce školy, projekty, 100leté výročí školy.
 6. Diskuse.
 7. Závěr.
Menu