Výsledky talentové zkoušky konané v pondělí 7. 1. 2019 a ve středu 9. 1. 2019:

  • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu)
  • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
  • 82-41-M/01 Užitá malba se zaměřrním na design interiéru

Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku úspěšně, pokračují v přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve v úterý 5. 2. 2019.

Menu