Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola designu a módy, Prostějov,
podle §60, odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plném znění,
vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení
k naplnění předpokládaného stavu žáků do oboru středního vzdělávaní s maturitní zkouškou
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu a navrhování).

Termín pro odevzdání přihlášek:                                        18.5.2018
Talentové zkoušky:                                                                 25.5.2018

Informace k vyhlášenému přijímacímu řízení naleznete ZDE.

Menu