Výstavu prací studentů vytvořených ve školním roce 2017–2018 můžete navštívit v Galerii Na Půdě městské knihovny v Prostějově od 6. června.

MgA. Jiří Ďuriš

Menu