Schopnost vytváření dobrých prezentací je důležitá napříč různými profesemi. Tvorba prezentací ale není jen PowerPoint, který je k tomuto účelu nejběžněji používán. V dnešním multimediálním světě lze prezentaci udělat i mnohem zábavněji, obecenstvo pak bude prezentace více bavit a zapamatují si více předložených informací. Workshop, konaný ve středu 31. 10. 2018, seznámil žáky 1. ročníku oboru Multimediální tvorba právě s takovými nástroji, které jim nabídnou mnohem více možností pro vytváření zajímavých, netradičních a dynamických prezentací. Dozvěděli se spoustu informací a odkazů, kde lze najít šablony a vytvořit vlastní prezentaci, životopis, tabulku, tiskovinu apod. Workshop vedla Bc. Vendula Novotná z Beacentra Olomouc.

Mgr. Gabriela Altmannová

Menu