Ve školním roce 2017/2018 byly vyhlášeny pro jednotlivé obory tyto profilové maturitní zkoušky (jarní i podzimní termín 2018).

Český jazyk a literatura – Seznam děl (formulář k vyplnění)
Český jazyk a literatur – Seznam četby
Profilová maturitní zkouška pro obor Užitá malba
Profilová maturitní zkouška pro obor Multimediální tvorba
Profilová maturitní zkouška pro obor Modelářství a návrhářství oděvů
Menu