V pondělí 2. 9. 2019 zahájíme nový školní rok 2019/2020 v 8:00 hod. v kmenových třídách (2.A – uč. 4, 2.B – uč. 9, 3.A – uč. 1, 3.B – uč. 3, 4.A – uč. 5, 4.B – uč. 11).

Žáci prvních ročníků se sejdou na učebnách:

1. A – Multimediální tvorba – uč. 12 (II. patro vpravo na konci chodby za rohem)
1. B – Užitá malba a design interiéru + Modelářství a návrhářství oděvů – uč. 10 (II. patro vpravo).
Žáci prvních ročníků přinesou také originál vysvědčení z 9. třídy ZŠ a vyplněnou žádost o kartu ISIC v papírové podobě, kterou již dříve zasílali e-mailem. Další informace jim poskytnou třídní učitelky.

Těšíme se na vás!

Menu