V pátek 23. 11. se žáci 2. ročníku oboru Užitá malba a design interiéru zúčastnili přednášky MgA. Elišky Chytková s tématem animace. Přednášející je asistentkou ateliéru Animovaná tvorba na UTB Zlín. Na ukázkách krátkých animovaných filmů představila žákům různé formy animace, postup při tvorbě animovaného filmu, nároky na tvůrce i další využití animace, často spojené jen s příběhy pro děti. Žáci, kteří ve své tvorbě cítí velkou potřebu vyprávět, vytvářet si imaginární světy a hrdiny, tak měli možnost seznámit se s další možností svého budoucího směřování.

Mgr. Pavla Kukalová

Menu