O škole

Vítejte na stránkách
Střední školy designu a módy, Prostějov - moderní školy s 90letou tradicí, školy kreativity.

Tato školská organizace zajišťuje vzdělávání mládeže v oborech:

Užitá malba a design interiéru
Multimediální tvorba
Modelářství a návrhářství oděvů

Žáci se podle zaměření profilují v jednotlivých oborech předměty obsahující umělecko-historickou a výtvarnou stránku. Své návrhy pak realizují skrze předměty návrhové a realizační tvorby. U žáků je rozvíjeno zejména estetické a výtvarné cítění tak, aby byli schopni vytvářet nové, kreativní a neotřelé návrhy podle zaměření daného oboru.

Všechny obory kladou důraz na ICT kompetence žáků prostřednictvím předmětu Počítačová grafika, jazykové kompetence zavedením výuky druhého cizího jazyka a finanční gramotnost předmětem Ekonomika.

Vernisáž výstavy Start 6
Kino Metro 70
26. 9. 2017 v 17:00
Aktuality

Den otevřených dveří – 21.10.2017

15. 10. 2017

V sobotu 21.10.2017 se uskuteční první letošní den otevřených dveří. Školu mohou navštívit zájemci o studium uměleckých oborů jako: Modelářství a …

Tvoříme z přírodnin

11. 10. 2017

Žáci DMPAL měli možnost tvořit podzimní dekorace z přírodnin. Zapojili se žáci jak prvních tak i druhých ročníků. Vznikly různorodé výrobky, …

Do knihovny

11. 10. 2017

Mezi jednu z prvních akcí DMPAL patřila návštěva Městké knihovny v Prostějově. Akce se zúčastnili žáci 1. ročníků. Beseda byla na …