KA1 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání
Název: Jedeme se inspirovat o Evropy, 2018-1-CZ01-KA102-047067

Od září 2018 škola realizovala jednoletý projekt s názvem „Jedeme se inspirovat do Evropy“. Náplní projektu byly mobility žáků. Projekt zahrnoval celkem 20 mobilit žáků v odborném vzdělávání, kteří byli umístěni přímo do firem a organizací v oblasti modelářství a návrhářství oděvů, designu interiéru a multimediální tvorby. Cílovými destinacemi byla Malaga ve Španělsku, Portsmouth ve Velké Británii a Sligo v Irsku. Osmnáct žáků zde absolvovalo stáže po dobu jednoho měsíce, dva stážisti v irském Sligo působili tři měsíce.

Zkušenosti žáků ze stáží a celkový dojem z pobytů si můžete přečíst na následujících odkazech:


Připravujeme…

Menu