Konzultace pro rodiče za III. čtvrtletí školního roku 2018/2019 se uskuteční
v pondělí 8. 4. 2019 od 16:00 do 18:00 hodin.

Nemůžete-li se na konzultace dostavit, kontaktujte jednotlivé učitele telefonicky nebo e-maliem, či si dohodněte jiný, Vám vyhovující termín návštěvy školy.

Menu