Konzultace pro rodiče se uskuteční
v úterý 14. 4. 2020 od 16:00 do 18:00 hodin.

Konzultace proběhnou po ukončení pedagogické rady.

Nemůžete-li se na konzultace dostavit, kontaktujte jednotlivé učitele telefonicky nebo e-maliem, či si dohodněte jiný, Vám vyhovující termín návštěvy školy.

Menu