Konzultace pro rodiče na začátku školního roku 2019/2020 se uskuteční
ve čtvrtek 10.10.2019 cca od 16:30 do 18:00 hodin.

Konzultace proběhnou po ukončení členské schůze Klubu přátel školy při SŠDAM, Prostějov, která se koná 10.10.2019 od 16:00 hod. na učebně č.4 (přízemí vlevo).

Nemůžete-li se na konzultace dostavit, kontaktujte jednotlivé učitele telefonicky nebo e-maliem, či si dohodněte jiný, Vám vyhovující termín návštěvy školy.

Menu