Projekt ETA

ETA – English Teaching Assistant

SŠDAM se stala úspěšným žadatelem v rámci Fulbrightova programu. S výukou angličtiny na středních školách ve škol. roce 2017/2018 pomohlo třicet mladých Američanů. Jednalo se o stipendisty mezivládního česko-amerického Fulbrightova programu, kteří působili na školách po celé České republice. Fulbrightova komise, která program tzv. English Teaching Assistants (ETA) spravuje, při výběru upřednostňuje mimopražské školy, které nemají mnoho jiných příležitostí získat pro výuku angličtiny rodilého mluvčího. Ve školním roce 2017/2018 absolventi prestižních amerických univerzit asistovali v hodinách angličtiny na středních školách v Benešově, Berouně, Čáslavi, České Lípě, Holicích, Hradci Králové, Chebu, Jablonci nad Nisou, Jihlavě, Křivoklátu, Litomyšli, Litovli, Luhačovicích, Mnichově Hradišti, Novém Jičíně, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Prostějově, Rakovníku, Sušici, Třebíči, Třinci, Turnově, Uherském Brodě, Velehradu a Veselí nad Lužnicí.

K vlastní realizaci projektu na naší škole došlo od 1.9.2017 – 30.6.2018. SŠDAM přijala asistentku Jessicu Livingston, Chicago. V rámci projektu Jessica asistovala ve 20 hodinách AJ a dále se zapojila do všech školních aktivit. Nad rámec vlastní výuky se konaly aktivity související s jejím vystudovaným oborem (grafika). Jessica žákům SŠDAM nabídla také mimoškolní aktivity, které sama naplánovla, vedla kroužek AJ na domově mládeže, představila žákům typické americké svátky, americkou kuchyni aj. Jessica se také zapojila do mimoškolních aktivit jako byly školní výlety, exkurze, maturitní ples. Jessica navázala také bližší přátelství s některými žáky a tak byla pozvána i do českých rodin a vyzkoušela naopak některé z našit tradic, jako pečení cukroví, návštěvy vánočních trhů, účastnila se rodinných oslav a tradice.

Působení Jessicy na naší škole bylo velkým obohacením školního života našich žáků i učitelů.

Děkujeme!

Jessica Livingston
Menu