Zájemci o ubytování na domově mládeže Palečkova ul. 1 z řad budoucích prvních ročníků, kontaktujte vedoucí domova mládeže p. Ondrouchovou na tel. čísle 582 345 727, a to co nejdříve.

Škola nabízí studentům pro školní rok 2019/20 ubytování a stravování ve vlastním domově mládeže, který se nachází v blízkosti školy:
DM ulice Palečkova 1, Prostějov.

V době letních prázdnin nabízí Domov mládeže
možnost ubytování i pro širokou veřejnost.

Cena za nocleh je 230 Kč/noc včetně DPH.
V případě zájmu kontaktujte p. Jarmilu Výmolovou  (tel.:+420 728 661 372)

Informace k elektronické evidenci tržeb
Stravovací a ubytovací služby, uvedené v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56, jsou zcela vyloučeny z evidence tržeb dle § 12 Zákona č. 112/2016 Sb.,
platného od 1. 12. 2016.

Vnitřní řád domova mládeže.

Přihláška do domova mládeže:

Cena za ubytování pro školní rok 2018/2019:

800,- Kč měsíčně za 4 lůžkový pokoj

900,- Kč měsíčně za 2-3 lůžkový pokoj

Celodenní stravování za 87,- Kč.

K volnočasovým aktivitám jsou k dispozici klubovny, místnosti pro zájmovou činnost, keramická dílna, šicí dílna, tělocvična a sportovní areál školy.
Vycházky ubytovaní čerpají denně.
Domov mládeže má svůj vnitřní řád.

Zájemci se mohou přihlásit na adrese:

sšdam – Domov mládeže Palečkova 1,
Palečkova 1, 796 01 Prostějov

Kontakt:

tel.: +420 582 345 727,
mobil: +420 602 481 820
e-mail: dmpal@ssdam.cz nebo h.mynarikova@ssdam.cz

Stravování:

Vedoucí školní jídelny p.
Bohumila Ondrůjová,
+420 582 344 667

Menu