Obědy odhlašujte u vedoucí školní jídelny p. Ondrůjové na tel. 582 344 667. Děkujeme.

Školní jídelna (Palečkova 1, Prostějov) nabízí stravování pro žáky všech středních škol i pro širokou veřejnost. Jídelna nabízí také bezlepkovou stravu.

Přihláška do školní jídelny pro šk. rok 2019/2020.

Kontakt: Bohumila Ondrůjová
e-mail:
tel: +420 582 344 667

Cena oběda pro studenty je 30,- Kč a cena oběda pro cizího strávníka je 74,- Kč.
Celodenní stravování pro ubytované žáky stojí 87,- Kč.
Možnost výběru ze dvou jídel.

Informace k elektronické evidenci tržeb:

Stravovací a ubytovací služby, uvedené v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56,
jsou zcela vyloučeny z evidence tržeb dle § 12 Zákona č. 112/2016 Sb., platného od 1. 12. 2016.

Přihlášku ke stravování naleznete v sekci Dokumenty školy.
Ve školní jídelně Palečkova ul. 1, Prostějov je možné se stravovat, i když nejste žáky některé z prostějovských škol.

Menu