Finanční podpora statutárního města Prostějova

Statutární město Prostějov finančně podporuje činnost žáků sšdam nad rámec výuky prostřednictvím Klubu přátel školy. Přispívá na tvorbu soutěžních děl, startovné, poštovné a na tvorbu módních kolekcí. Žáci dosahují vynikajících výsledků v celorepublikových uměleckých soutěží a reprezentují tak nejen školu samotnou, ale hlavně naše město Prostějov a celý hanácký region.

Děkujeme statutárnímu městu Prostějov za přízeň!


Projekt – Z MÍSTA, KDE ŽIJEME

Žáci sšdam se pod vedením Mgr. Jakuba Vašíčka zapojili do projektu Z místa, kde žijeme v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách, který zaštiťuje organizace Člověk v tísni. Žáci natočili videodokument o chartistovi Dušanovi Skálovi.
Informace o projektu naleznete

Videodokument: https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/z-mista-kde-zijeme

Projekty ESF realizované na Střední škole designu a módy, Prostějov

KA1 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání
Název: Jedeme se inspirovat do Evropy 2018-1-CZ01-KA102-047067

Od  září 2018 bude škola realizovat projekt s názvem „Jedeme se inspirovat do Evropy“. Náplní projektu jsou mobility žáků. Projekt zahrnuje celkem 20 mobilit žáků v odborném vzdělávání, kteří budou umístěni přímo do firem a organizací v oblasti modelářství a návrhářství oděvů, designu interiéru a multimediální tvorby. Žáci budou absolvovat stáže v Irsku, Anglii a Španělsku po dobu jednoho měsíce. Další aktivitou projektu je dlouhodobá stáž (3měsíce) dvou žáků v Irsku. Tento projekt navazuje na úspěný projekt ze šk. roku 2017/2018. Celková doba trvání projektu je 13 měsíců.

KA1 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání
Název: Za inspirací a zkušeností do ciziny 2017-1-CZ01-KA102-034727

Od  září 2017 realizuje škola jednoletý projekt s názvem „Za inspirací a zkušeností do ciziny“. Náplní projektu jsou mobility žáků. Projekt zahrnuje celkem 20 mobilit žáků v odborném vzdělávání, kteří budou umístěni přímo do firem a organizací v oblasti modelářství a návrhářství oděvů, designu interiéru a multimediální tvorby. Cílovými destinacemi jsou Malaga ve Španělsku, Portsmouth ve Velké Británii a Mallow v regionu Cork v Irsku. Žáci zde budou absolvovat stáže po dobu jednoho měsíce.

Projekt ETA
ETA – English Teaching Assistant (asistent ve výuce AJ)

SŠDAM se stala úspěšným žadatel v rámci Fulbrightova programu. S výukou angličtiny na středních školách ve škol. roce 2017/2018 bude pomáhat třicet mladých Američanů. Jedná se o stipendisty mezivládního česko-amerického Fulbrightova programu, kteří působí na školách po celé České republice. Fulbrightova komise, která program tzv.  English Teaching Assistants (ETA) spravuje, při výběru upřednostňuje mimopražské školy, které nemají mnoho jiných příležitostí získat pro výuku angličtiny rodilého mluvčího. Ve školním roce 2017/2018 absolventi prestižních amerických univerzit asistují v hodinách angličtiny na středních školách v Benešově, Berouně, Čáslavi, České Lípě, Holicích, Hradci Králové, Chebu, Jablonci nad Nisou, Jihlavě, Křivoklátu, Litomyšli, Litovli, Luhačovicích, Mnichově Hradišti, Novém Jičíně, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Prostějově, Rakovníku, Sušici, Třebíči, Třinci, Turnově, Uherském Brodě, Velehradu a Veselí nad Lužnicí.
K vlastní realizaci projektu dojde od 1. 9. 2017 – 30. 6. 2018. Sšdam přijme asistentku Jessicu Livingston, Chicago. V rámci projektu bude Jessica asistovat ve 20ti hodinách AJ a dále se zapojí do všech školních aktivit. Nad rámec vlastní výuky se budou konat aktivity související s jejími vystudovanými obory. Jessica žáků SŠDAM nabídne také mimoškolní aktivity, které sama naplánuje a povede.

 
Projekt šablony CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_035/0006848
Název programu: OP Věda, vývoj vzdělávání

Název: Podpora učitelů a žáků sšdam

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 bude škola realizovat projekt v rámci tzv. šablon – zjednodušeného vykazování. Projekt je obecně zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakulikulárních aktivit, aktivit rozvíjejících ICT. Konkrétně škola využije tyto aktivity:
– koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
– školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
– sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
– doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
– vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP – osobnostně sociální rozvoj

 

KA1 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání
Název: Tvoříme společně
Reg. číslo:
2016-1-CZ-01-KA102-023572

Od 1. září 2016 realizuje škola dvouletý projekt „Tvoříme společně“. Náplní projektu jsou mobility žáků a učitelů na naší partnerské škole Omnia ve finském Espoo. Projekt zahrnuje celkem 12 mobilit: 4 stínování (job-shadowing) a 8 mobilit žáků v odborném vzdělávání.

V listopadu 2016 vyjely 2 učitelky odborných předmětů oborů Modelářství a návrhářství oděvů a Multimediální tvorba stínovat své finské kolegy po dobu jednoho týdne.

V rámci stáže si učitelé:
–  posílili a obohatili své znalosti a odbornou kvalifikaci ve vyučovacích metodách;
– využili nové zkušenosti a aplikovali je do výuky na škole;
– srovnali pracovní metody a přístup učitelů k žákům;
– srovnali vybavení školy a inspirovali se v nových technických možnostech;
– poznali klima ve třídě, spolupráci mezi žáky, mezi pedagogy, na základě toho dokázali vyhodnotit pozitivní a negativní stránky školy;
– seznámili se s novými kolegy a navázali další spolupráci;
– poznali kulturu jiné země;
– uvědomili si rozličnost výchovně vzdělávacího systému;
– zlepšili a prohloubili si své jazykové dovednosti;
– budou motivování k další tvořivé činnosti.

Žáci absolvovali měsíční odbornou praxi přímo v ateliérech školy Omnia pod vedením a dohledem našich finských partnerů.

Žáci:
– se seznámili s výukou na partnerské škole a s finským školským systémem prostřednictvím návštěvy výuky odborných předmětů;
– si rozšířili odborné dovednosti díky působení ve finských simulovaných dílnách a ateliérech;
– si upevnili své znalosti z předmětů Textilie a materiály, Image, Navrhování oděvů, Hotovení oděvů, Technologie, Konstrukce oděvů, Počítačová grafika, Animace, Web design, Informační a multimediální příprava, Audiovizuální a multimediální technologie;
– díky obdrženému certifikátu ze zahraniční školy mají lepší výchozí postavení pro trh práce;
– měli možnost ověřit si své znalosti anglického jazyka, rozšířit si slovní zásobu a seznámit se se základy finského jazyka;
– poznali kulturu a zvyky jiného národa, jeho kuchyni, prostředí a zázemí cizí země, navštívili zajímavá místa v okolí;
– setkali se se zahraničními studenty, pedagogy a odborníky;
– aktivně pracovali na projektu, jehož výstupem bylo zhotovení oděvů pro obor Modelářství a návrhářství oděvů a série fotografií pro výstavu, pozvánka, katalog a kalendář pro obor Multimediální tvorba;
– získali nové znalosti, dovednosti a zkušenosti, rozvinuli klíčové kompetence a naplnili cíle projektu;
– projekt obohatil studium našich žáků o evropský rozměr, pomohl jim prohloubit jejich samostatnost, nezávislost a zdokonalit týmovou spolupráci;
– pobyt jim pomohl si uvědomit odlišnosti v kultuře a daném oboru partnerské země;
– tento způsob učení žáky motivuje a podporuje jejich chuť se dál vzdělávat;
– práce v mezinárodním projektu se pro studenty může stát cestou k úspěchu v dalším vzdělávání i profesním uplatnění.

V průběhu listopadu a  prosince 2017 vyjedou za stejnou zkušeností opět 2 pedagogové a 4 žáci.

Zkušenosti a zážitky všech účastnic byly prezentovány na webových stránkách školy, na Facebooku školy a dále v Prostějovských novinkách, v Prostějovském večerníku, v Prostějovském týdnu, v Právu, Deníku a v Radničních listech.  Některé z jejich postřehů najdete nově i na nástěnce v 1. patře školy.

Menu