Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků 2019/2020
PDF
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - platné od 2017
PDF
Vnitřní řád domova mládeže
PDF
Vnitřní předpis ubytování Domov mládeže
PDF
Rozpočet na provoz a odpisy 2020
PDF
Rozpočet na provoz a odpisy 2019
PDF
Rozpočet na provoz a odpisy 2018
PDF
Rozpočet na provoz a odpisy 2017
PDF
Sdělení k MPaO - Multimediální tvorba (vedoucí AT - aktualizováno duben 2020)
PDF
Zadání MPaO - Multimediální tvorba (aktualizováno duben 2020)
PDF
Sdělení k odevzdání praktické MZ - Užitá malba (aktualizováno duben 2020)
PDF
Zadání praktická MZ - Užitá malba (aktualizováno duben 2020)
PDF
Zadání MPaO - Užitá malba (aktualizováno duben 2020)
PDF
Sdělení k odevzdání MPaO - Modelářství a návrhářství oděvů (aktualizováno duben 2020)
PDF
Zadání MPaO - Modelářství a návrhářství oděvů (aktualizováno duben 2020)
PDF
Sdělení k MPaO - Multimediální tvorba (aktualizováno duben 2020)
PDF
Profilová maturitní zkouška - Modelářství a návrhářství oděvů
PDF
Profilová maturitní zkouška - Multimediální tvorba
PDF
Profilová maturitní zkouška - Užitá malba
PDF
Český jazyk a literatura - Seznam četby k maturitní zkoušce 2020
PDF
III. část profilové MZ - Anglický jazyk (Multimediální tvorba)
PDF
III. část profilové MZ - Anglický jazyk (Užitá malba)
PDF
III. část profilové MZ - Anglický jazyk (Modelářství a návrhářství oděvů))
PDF
Preventivní program školy 2018/2019
PDF
Europass DO - AJ
PDF
Europass DO - CZ
PDF
Europass DO - NJ
PDF
Europass DI - AJ
PDF
Europass DI - CZ
PDF
Europass DI - NJ
PDF
Europass Multimedia - CZ
PDF
Europass Multimedia - NJ
PDF
Europass Multimedia - AJ
PDF
Certifikát - management hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001:2019
PDF

Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
PDF
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
PDF
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
PDF
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
PDF
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
PDF
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
PDF
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
PDF
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012
PDF
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011
PDF

Formuláře

Čestné prohlášení (o neexistenci příznaků virového onemocnění) - od 8.6.2020
PDF
TANDEM – odborná praxe – přihláška
PDF
TANDEM – odborná praxe – dopis rodičům
PDF
Přihláška ke studiu na SŠ s uměleckými obory
XLSX
Souhlas GDPR - žák/zákonný zástupce
PDF
Přihláška do domova mládeže šk. rok 2019/2020
PDF
Přihláška - lyžařský výcvikový kurz 2019/2020
PDF
Formulář pro souvislou provozní praxi DO 2019/2020
PDF
Žádost o uvolnění žáka z výuky
PDF
Osobní údaje žáka
PDF
Školní jídelna - přihláška ke stravování 2020/2021
PDF
Žádost o uvolnění z předmětu TEV
PDF
Český jazyk a literatura - Seznam četby 2019 - formulář k vyplnění
PDF
ISIC - info + žádost
PDF

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace
PDF
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
PDF
příloha č. 1 - Protokol o kontrole
PDF
příloha č. 2 - Kvalifikační předpoklady
PDF
příloha č. 3 - DPP učitel 1
PDF
příloha č. 4 - Změna DPP učitel 1
PDF
příloha č. 5 - Rozhodnutí ... učitel 1
PDF
příloha č. 6 - Výstavy učitel 1
PDF
příloha č. 7 - DPP učitel 2
PDF
příloha č. 8 - Změna DPP učitel 2
PDF
příloha č. 9 - Rozhodnutí … učitel 2
PDF
příloha č. 10 - Výstavy učitel 2
PDF
příloha č. 11 - Rozvrhy učitl 1, učitel 2
PDF
příloha č. 12 - Rozhodnutí odmítnutí
PDF
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (rok 2018)
PDF
Menu