Střední škola designu
a módy, Prostějov
Vápenice 2986/1,
796 62 Prostějov

příspěvková organizace Olomouckého kraje

IZO 103 019 731
RED IZO 600 015 181
IČ: 47922061
DIČ: CZ47922061
ID datové schránky: 8y3fdeh
KB, a.s. Prostějov č.účtu: 9583760247/0100
Telefon582 346 711, 582 346 722, 602 481 820
Filtrovat dle zaměření
Všichni zaměstnanci
Všichni zaměstnanci
Vedení školy
Pedagogičtí pracovníci
Ekonomický úsek
Domov mládeže
Školní jídelna
PhDr. Ivana Vaňková
Ředitelka školy
Ing. Bc. Blanka Čechová
Zástupkyně ředitelky školy, ICT metodik a koordinátor školy
Mgr. Klára Machová
Výchovná poradkyně
Mgr. Magdalena Adámková Turzová
Pedagog
Mgr. Gabriela Altmannová
Pedagog
Jiří Andrýsek
Pedagog
Lukáš Andrýsek
Pedagog
MgA. Jiří Ďuriš
Pedagog
Ing. arch. Mgr. Petra Gajdová
Pedagog
Ing. Jarmila Hoplíčková
Pedagog
Mgr. art. Adéla Janská
Pedagog, vedoucí ateliéru Užitá malba a design interiéru
Mgr . David Jedlička Ph.D.
Pedagog
PhDr. Kamila Kmentová Ph.D.
Pedagog
Ing. Marie Kovalovská
Pedagog, vedoucí ateliéru Design oděvu
Mgr. Jan Krejčí
Pedagog
Mgr., MgA. Vojmír Křupka
Pedagog, vedoucí ateliéru Multimediální tvorba
Mgr. Pavla Kukalová
Pedagog
Mgr. Dagmar Maturová
Pedagog, školní metodik prevence
Mgr. Andrea Matyášová
Pedagog
Hana Mynaříková
Ekonomka
Andrea Ondrouchová
Vedoucí vychovatelka domova mládeže
Bohumila Ondrůjová
Vedoucí školní jídelny
Mgr. Lucie Panová
Pedagog
Bc. Tomáš Petřík
Pedagog
Mgr. Iveta Planičková
Pedagog
Ing. Iveta Praskačová
Pedagog
Ing. arch. Martina Řezáčová
Pedagog
Yvona Řihoškova Leitner
Pedagog
Ing. Jaroslava Sedlářová
Pedagog
Mgr. Lenka Skalíková
Pedagog
Mgr. Alice Švalbová
Pedagog, vedoucí všeobecně-vzdělávacích předmětů
Bc. Petra Švancarová
Vychovatelka domova mládeže
Bc. Iveta Števulová
Vychovatelka domova mládeže
Ing. Pavla Švecová
Pedagog
Ing. Hana Tichá
Pedagog
Ing. Jarmila Vacková
Pedagog
Ivana Vaculková, DiS.
Účetní
Mgr. Jakub Vašíček
Pedagog
Mgr. Dagmar Vykopalová
Asistentka ředitelky školy
Ing. Marie Žáková
Pedagog
Kontaktujte nás

Menu