Střední škola designu
a módy, Prostějov
Vápenice 2986/1,
796 62 Prostějov

příspěvková organizace Olomouckého kraje

IZO 103 019 731
RED IZO 600 015 181
IČ: 47922061
DIČ: CZ47922061
ID datové schránky: 8y3fdeh
KB, a.s. Prostějov č.účtu: 9583760247/0100
Telefon582 346 711, 582 346 722, 602 481 820
Filtrovat dle zaměření
Všichni zaměstnanci
Všichni zaměstnanci
Vedení školy
Pedagog - MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
Pedagog - UŽITÁ MALBA A DESIGN INTERIÉRU
Pedagog - DESIGN ODĚVU
Pedagog - všeobecné předměty
Ekonomický úsek
Domov mládeže
Školní jídelna
Mgr. Magdalena Adámková Turzová
Pedagog - UŽITÁ MALBA A DESIGN INTERIÉRU
Mgr. Gabriela Altmannová
Pedagog - MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
Jiří Andrýsek
Pedagog - MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
Lukáš Andrýsek
Pedagog - MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
Ing. Bc. Blanka Čechová
Zástupkyně ředitelky školy, ICT metodik a koordinátor školy
MgA. Jiří Ďuriš
Pedagog - MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
Ing. arch. Mgr. Petra Gajdová
Pedagog - UŽITÁ MALBA A DESIGN INTERIÉRU
Mgr. akad. malíř René Hábl
Pedagog - UŽITÁ MALBA A DESIGN INTERIÉRU
Ing. Jarmila Hoplíčková
Pedagog
Mgr. art. Adéla Janská
Pedagog, vedoucí ateliéru - UŽITÁ MALBA A DESIGN INTERIÉRU
PhDr. Kamila Kmentová Ph.D.
Pedagog
Ing. Marie Kovalovská
Pedagog, vedoucí ateliéru - DESIGN ODĚVU
Mgr. Jan Krejčí
Pedagog
Mgr., MgA. Vojmír Křupka
Pedagog, vedoucí ateliéru - MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
Mgr. Pavla Kukalová
Pedagog - UŽITÁ MALBA A DESIGN INTERIÉRU
Yvona Řihoškova Leitner
Pedagog - DESIGN ODĚVU
Mgr. Klára Machová
Výchovná poradkyně
Hana Mynaříková
Ekonomka
Ing. Petra Žvátorová
Ekonomka
Andrea Ondrouchová
Vedoucí vychovatelka domova mládeže
Bohumila Ondrůjová
Vedoucí školní jídelny
Mgr. Lucie Panová
Pedagog
Bc. Tomáš Petřík
Pedagog - MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
Mgr. Iveta Planičková
Pedagog - DESIGN ODĚVU
Ing. Iveta Praskačová
Pedagog
Mgr. Dagmar Rýdlová
Školní metodik prevence, pedagog - UŽITÁ MALBA A DESIGN INTERIÉRU
MgA. Jiří Sedlák
Pedagog - UŽITÁ MALBA A DESIGN INTERIÉRU
Ing. Jaroslava Sedlářová
Pedagog - DESIGN ODĚVU
Mgr. Lenka Skalíková
Pedagog
Ing. arch. Petra Ševcůjová
Pedagog - UŽITÁ MALBA A DESIGN INTERIÉRU
Ing. arch. Daniela Štefková
Pedagog - UŽITÁ MALBA A DESIGN INTERIÉRU
Bc. Iveta Števulová
Vychovatelka domova mládeže
Mgr. Alice Švalbová
Pedagog, vedoucí všeobecně-vzdělávacích předmětů
Bc. Petra Švancarová
Vychovatelka domova mládeže
Ing. Pavla Švecová
Pedagog - DESIGN ODĚVU
Ing. Jarmila Vacková
Pedagog
Ivana Vaculková, DiS.
Účetní
PhDr. Ivana Vaňková
Ředitelka školy
Mgr. Jakub Vašíček
Pedagog - MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
Mgr. Dagmar Vykopalová
Asistentka ředitelky školy
Ing. Marie Žáková
Pedagog - MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
Kontaktujte nás

Menu