KA1 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

               Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání

Název:    Tvoříme společně

2016-1-CZ-01-KA102-023572

Od 1. září 2016 realizuje škola dvouletý projekt „Tvoříme společně“. Náplní projektu jsou mobility žáků a učitelů na naší partnerské škole Omnia ve finském Espoo. Projekt zahrnuje celkem 12 mobilit: 4 stínování (job-shadowing) a 8 mobilit žáků v odborném vzdělávání.

V listopadu 2016 vyjely 2 učitelky odborných předmětů oborů Modelářství a návrhářství oděvů a Multimediální tvorba stínovat své finské kolegy po dobu jednoho týdne.

V rámci stáže si učitelé:

–  posílili a obohatili své znalosti a odbornou kvalifikaci ve vyučovacích metodách;

– využili nové zkušenosti a aplikovali je do výuky na škole;

– srovnali pracovní metody a přístup učitelů k žákům;

– srovnali vybavení školy a inspirovali se v nových technických možnostech;

– poznali klima ve třídě, spolupráci mezi žáky, mezi pedagogy, na základě toho dokázali vyhodnotit pozitivní a negativní stránky školy;

– seznámili se s novými kolegy a navázali další spolupráci;

– poznali kulturu jiné země;

– uvědomili si rozličnost výchovně vzdělávacího systému;

– zlepšili a prohloubili si své jazykové dovednosti;

– budou motivování k další tvořivé činnosti.

Žáci absolvovali měsíční odbornou praxi přímo v ateliérech školy Omnia pod vedením a dohledem našich finských partnerů.

Žáci:

– se seznámili s výukou na partnerské škole a s finským školským systémem prostřednictvím návštěvy výuky odborných předmětů;

– si rozšířili odborné dovednosti díky působení ve finských simulovaných dílnách a ateliérech,  

– si upevnili své znalosti z předmětů Textilie a materiály, Image, Navrhování oděvů, Hotovení oděvů, Technologie, Konstrukce oděvů, Počítačová grafika, Animace, Web design, Informační a multimediální příprava, Audiovizuální a multimediální technologie;

– díky obdrženému certifikátu ze zahraniční školy mají lepší výchozí postavení pro trh práce;

– měli možnost ověřit si své znalosti anglického jazyka, rozšířit si slovní zásobu a seznámit se se základy finského jazyka;

– poznali kulturu a zvyky jiného národa, jeho kuchyni, prostředí a zázemí cizí země, navštíví zajímavá místa v okolí;

– setkali se se zahraničními studenty, pedagogy a odborníky;

– aktivně pracovali na projektu, jehož výstupem bylo zhotovení oděvů pro obor Modelářství a návrhářství oděvů a série fotografií pro výstavu, pozvánka, katalog a kalendář pro obor Multimediální tvorba;

– získali nové znalosti, dovednosti a zkušenosti, rozvinuli klíčové kompetence a naplnili cíle projektu;

– projekt obohatil studium našich žáků o evropský rozměr, pomohl jim prohloubit jejich samostatnost, nezávislost a zdokonalit týmovou spolupráci;

– pobyt jim pomohl si uvědomit odlišnosti v kultuře a daném oboru partnerské země;

– tento způsob učení žáky motivuje a podporuje jejich chuť se dál vzdělávat;

– práce v mezinárodním projektu se pro studenty může stát cestou k úspěchu v dalším vzdělávání i profesním uplatnění.

V průběhu listopadu a  prosince 2017 vyjedou za stejnou zkušeností opět 2 pedagogové a 4 žáci.

Zkušenosti a zážitky všech účastnic byly prezentovány na webových stránkách školy a na Facebooku školy a dále v Prostějovských novinkách, v Prostějovském večerníku, v Prostějovském týdnu, v Právu, Deníku a v Radničních listech.  Některé z jejich postřehů najdete nově i na nástěnce v 1. patře.

Menu