Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola designu a módy, Prostějov,
podle §60, odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plném znění,

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení

k naplnění předpokládaného stavu žáků ve šk. roce 2018/2019 do oboru:

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu)
Kritéria přijímacího řízení pro obor Modelářství a návrhářsví oděvů.

82-41-M/17 Multimediální tvorba
Kritéria přijímacího řízení pro obor Multimediální tvorba.

82-41-M/01 Užitá malba a design interiéru
Kritéria přijímacího řízení pro obor Užitá malba.

 

Přihláška ke studiu na sš s talentovou zkouškou

Menu