Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola designu a módy, Prostějov,
podle §60, odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení
k naplnění předpokládaného stavu žáků do oborů středního vzdělávaní s maturitní zkouškou

  • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu) – zařazeno do stipendijního programu Olomouckého kraje   zde
  • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
  • 82-41-M/01 Užitá malba se zaměřrním na design interiéru.

Termín pro odevzdání přihlášek:                                        30.11.2019
Talentové zkoušky:                                                                 7.1. nebo 9.1.2020

Všichni uchazeči, kteří odevzdají vyplněnou přihlášku, budou písemně informováni o podrobnostech talentové zkoušky.
Uchazeči, kteří uspějí u talentové zkoušky postupují do přijímacího řízení, jehož výsledky budou zveřejněny 5.2.2019 na webu školy.

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu)
Kritéria přijímacího řízení pro obor Modelářství a návrhářsví oděvů.

Pravidla pro poskytování stipendia žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji   zde

82-41-M/17 Multimediální tvorba
Kritéria přijímacího řízení pro obor Multimediální tvorba.

82-41-M/01 Užitá malba a design interiéru
Kritéria přijímacího řízení pro obor Užitá malba.

Přihláška ke studiu na SŠ s talentovou zkouškou

Menu