Na základě autoremedury ředitelky školy byli pro jednotlivé obory přijati níže uvedení žáci.

Informace pro přijaté uchazeče:
Podle §60g Školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění na webu školy). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání zápisového lístku vzdělávat se ve střední škole, podle §60g Školského zákona odst. 7, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Rozhodnutí o přijetí bylo zasláno také poštou dne 4. 3. 2020.

Na základě autoremedury ředitelky školy ze dne 26. 2. 2020 byli pro jednotlivé obory přijati níže uvedení žáci.

Informace pro přijaté uchazeče:
Podle §60g Školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění na webu školy). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání zápisového lístku vzdělávat se ve střední škole, podle §60g Školského zákona odst. 7, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Rozhodnutí o přijetí bylo zasláno také poštou dne 26. 2. 2020.

Na základě autoremedury ředitelky školy ze dne 20. 2. 2020 byli pro jednotlivé obory přijati níže uvedení žáci.

Informace pro přijaté uchazeče:
Podle §60g Školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění na webu školy). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání zápisového lístku vzdělávat se ve střední škole, podle §60g Školského zákona odst. 7, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Rozhodnutí o přijetí bylo zasláno také poštou dne 20. 2. 2020.

Výsledky přijímacího řízení ze dne 5. 2. 2020 pro obory:

Informace pro přijaté uchazeče:
Podle §60g Školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění na webu školy). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání zápisového lístku vzdělávat se ve střední škole, podle §60g Školského zákona odst. 7, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Rozhodnutí o přijetí nebude zasláno poštou, na požádání je možné si ho vyzvednout v kanceláři školy.

Informace pro nepřijaté uchazeče:
Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. Všem nepřijatým uchazečům doporučujeme, aby si podali odvolání.

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola designu a módy, Prostějov,
podle §60, odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení
k naplnění předpokládaného stavu žáků do oborů středního vzdělávaní s maturitní zkouškou

  • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu) – zařazeno do stipendijního programu Olomouckého kraje   zde
  • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
  • 82-41-M/01 Užitá malba se zaměřrním na design interiéru.

Termín pro odevzdání přihlášek:                                        30.11.2019
Talentové zkoušky:                                                                 7.1. nebo 9.1.2020

Všichni uchazeči, kteří odevzdají vyplněnou přihlášku, budou písemně informováni o podrobnostech talentové zkoušky.
Uchazeči, kteří uspějí u talentové zkoušky postupují do přijímacího řízení, jehož výsledky budou zveřejněny 5.2.2019 na webu školy.

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu)
Kritéria přijímacího řízení pro obor Modelářství a návrhářsví oděvů.

Pravidla pro poskytování stipendia žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji   zde

82-41-M/17 Multimediální tvorba
Kritéria přijímacího řízení pro obor Multimediální tvorba.

82-41-M/01 Užitá malba a design interiéru
Kritéria přijímacího řízení pro obor Užitá malba.

Přihláška ke studiu na SŠ s talentovou zkouškou

Menu