Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola designu a módy, Prostějov,
podle §60, odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plném znění,
vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení
k naplnění předpokládaného stavu žáků do oboru středního vzdělávaní s maturitní zkouškou
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu a navrhování).

Termín pro odevzdání přihlášek:                                        18.5.2018
Talentové zkoušky:                                                                 25.5.2018

Informace k vyhlášenému přijímacímu řízení naleznete ZDE.

 

Výsledky přijímacího řízení ze dne 5.2.2018 pro školní rok 2018/2019 za jednotlivé obory naleznete zde:

Multimediální tvorba

Modelářství a návrhářství oděvů

Užitá malba se zaměřením na design

 

Výsledky talentové zkoušky za jednotlivé obory ze dne 5.1.2018 naleznete zde:

Modelářství a návrhářství oděvů

Užitá malba se zaměřením na design interiéru

Multimediální tvorba

Výsledky talentové zkoušky za jednotlivé obory ze dne 3.1.2018 naleznete zde:

Modelářství a návrhářství oděvů

Užitá malba se zaměřením na design interiéru

Multimediální tvorba

Uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky postupují do přijímacího řízení, jehož výsledky budou zveřejněny 5.2.2018 na webu školy.

 

Talentové zkoušky se konají 3. a 5. 1. 2018. Všichni uchazeči byli písemně informováni o podrobnostech.

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu)
Kritéria přijímacího řízení pro obor Modelářství a návrhářsví oděvů.

82-41-M/17 Multimediální tvorba
Kritéria přijímacího řízení pro obor Multimediální tvorba.

82-41-M/01 Užitá malba a design interiéru
Kritéria přijímacího řízení pro obor Užitá malba.

 

Přihláška ke studiu na sš s talentovou zkouškou

Menu