Další exkurzí, kterou žáci oboru Užitá malba a design interíéru (3.BI) absolvovali byla do kuchyňského studia HANÁK Prostějov.
http://www.hanak-prostejov.cz/

Pan Vojtěch Zatloukal se žákům věnoval celou hodinu, byl velice příjemný a vše své vědomosti a zkušenosti se snažil předat studentům. Pan Zatloukal žáky informoval o všem, co se navrhování kuchyní týká, o různých materiálech i cenách, …
Žáci byli nadšení a odnesli si z této návštěvy spoustu důležitých informací.
Opravdu skvělá zkušenost.
https://www.facebook.com/…/l+design+-+kuchy…/keywords_search

Ing. Hana Tichá

Menu