V úterý 9. dubna se žáci 2. a 3. ročníku oborů Užitá malba a design interiéru a Design oděvu zúčastnili exkurze do Olomouce, kde navštívili výstavu maleb Adama Kašpara v galerii Caesar, malby Davida Jedličky a také zhlédli expozice v Arcidiecézním muzeu. Výjimečným zážitkem byla Křížová cesta z Orlice, prezentována veřejnosti po rozsáhlém restaurování. V Muzeu moderního umění si žáci prohlédli stálé expozice a také velkou výstavu kreseb Václava Ciglera.

Mgr. Pavla Kukalová

Menu