Ve středu 20. 12. 2017 se studenti  4. B zúčastnili exkurze do Muzea moderního umění v Olomouci, kde shlédli výstavu Bydlet spolu, české kolektivní domy. Výstava mapovala zajímavou etapu České, potažmo Československé architektury 20. století v širších souvislostech vývoje architektury a zároveň v kontextu různých utopických myšlenkových proudů, které se paralelně rozvíjeli jak ve východní, tak západní Evropě. Studenti tak měli možnost lépe poznat architekturu funkcionalismu v Olomouci a blízkém okolí, více se seznámit nejen s jejím tvaroslovím, ale také s tím, jak je architektura ovlivňována účelem, pro který vzniká a jak je důležité promýšlení rozsáhlejších urbanistických celků. Obzvláště pro studenty oboru Užitá malba a design interiéru byla tato výstava velmi přínosná.

Za vstřícnost a komentovanou prohlídku výstavy děkujeme jedné z jejích kurátorek Kláře Jeništové.

Mgr. Pavla Kukalová

Menu