V průběhu celého školního roku mají žáci DM možnost si vyzkoušet, jak se vyrábí papírový pedig. Je to levnější materiál než klasický pedig, ale dají se z něj vyrábět stejně hodnotné výrobky. Stačí letáky, mořidlo nebo sprej a šikovné ruce.

Menu