Dne 5. 2. 2018 byly prezentovány práce studentů 1.A v předmětu Počítačová grafika. Zadané téma bylo navrhnout sadu stylizovaných piktogramů, jejich umístění v kompozici na plakátě A2 a jejich následné vytištění a osobní prezentace. Úroveň výsledných prací je nadstandardní a tak studentkám náleží má osobní pochvala s přáním, aby tato úroveň se s postupem do vyšších ročníků taktéž zvyšovala.

MgA. Jiří Ďuriš

Menu