Design oděvu
Charakteristika oboru

Obor Modelářství a návrhářství oděvů spojuje rozvoj výtvarných schopností s odbornými znalostmi a dovednostmi při zhotovení oděvů, umožňuje žákům rozvíjet kreativitu, fantazii a rukodělnou zručnost. V obsahu studia je zastoupena výtvarná složka (Výtvarná příprava, Figurální kresba, Navrhování oděvů, Dějiny výtvarné kultury), práce s počítačovým softwarem v programu Adobe Illustrator, Photoshop (Počítačová grafika) a odborná složka (Technologie, Konstrukce a modelování oděvů, Oděvní materiály, Hotovení oděvů).

Stipendijní program Olomouckého kraje

Pravidla pro poskytování stipendia žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji   zde

Profil absolventa

Absolvent oboru Návrhářství a modelářství oděvů je připraven na vstup do praxe nebo pro další studium na VOŠ, na VŠ textilního, designérského a uměleckého zaměření. V praxi má možnost uplatnění jako módní návrhář, stylista, technicko – organizační pracovník či podnikatel v oblasti zaměřené na design a realizaci oděvu nebo nákup či prodej oděvních výrobků. Další možnost uplatnění je v oblasti navrhování a tvorby scénických kostýmů pro divadlo, film. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v oděvních firmách a živnostech.

Podpora našich studentů a pedagogů

Naši pedagogové pracuji se softwarem progeCAD Professional.

progeCAD logo

Pedagogové
Bc. Radka Kosková, Bbus. (Hons.)
Bc. Radka Kosková, Bbus. (Hons.) Po absolvování Střední průmyslové školy oděvní Prostějov (dnešní SŠDAM), pokračovala v oborných studií v Praze, kde získala také cennou praxi v módním retailu. Spolupracuje s Czech Fashion Council, věnuje se zakázkové modelové tvorbě, líčení a vizážistice. Od školního roku 2019/2020 vyučuje na SŠDAM Navrhování oděvů.
Ing. Marie Kovalovská, vedoucí ateliéru
Vyučuje odborné předměty - Technologii, Hotovení oděvů, Modelovou tvorbu. Na sšdam působí od roku 1993, kam přestoupila z pánské modelárny Oděvního průmyslu Prostějov. Vystudovala obor oděvnictví na textilní fakultě TU v Liberci. Řadu let připravuje studenty na soutěže v modelové tvorbě, organizuje přehlídky studentských prací na veřejnosti, spolupracuje s oděvními firmami v regionu, sponzorsky zajišťuje materiál na hotovení modelových kolekcí.
Yvona Řihošková Leitner
Módní návrhářka. Vyučuje v maturitním ročníku Navrhování oděvů a Modelovou tvorbu, vede studenty v návrhu i realizaci klauzurních a maturitních prací a také velmi úspěšně v soutěžích mladých módních tvůrců. Vlastní tvorbu pod značkou Leitner prezentuje každoročně na módních přehlídkách, věnuje se hotovení oděvů podle individuálních potřeb zákazníka. Na brněnských veletrzích Styl a Kabo získala ocenění Výtvarník sezóny 2000. Více na www.yvonaleitner.cz
Mgr. Iveta Planičková
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro ZŠ a SŠ, ruský jazyk a výtvarnou výchovu (1981-1986). Na škole SŠDAM vyučuje od roku 1994 Anglický jazyk, Ruský jazyk a výtvarné předměty spojené s oděvem, jako je Výtvarná příprava, Figurální kreslení a Navrhování oděvů. Ve výuce se mimo jiné věnuje tématu dějin odívání. Vede klauzurní práce studentů v oboru Modelářství a návrhářství oděvů.
Ing. Jaroslava Sedlářová
Vystudovala Technologii výroby oděvů na textilní fakultě TU Liberec. Několik let pracovala v Oděvním průmyslu Prostějov v technologickém oddělení. Na sšdam nastoupila v roce 1990. Vyučuje Oděvní materiály, Hotovení oděvů, Modelovou tvorbu a Rukodělné techniky. Řadu let připravuje studenty na soutěže v modelové tvorbě, organizuje přehlídky pro veřejnost. Věnuje se tvorbě patchworku.
Ing. Dana Šramatá
Po absolvování Střední průmyslové školy oděvní Prostějov (dnešní SŠDAM) pokračovala ve studiu na fakultě textilní Technické univerzity v Liberci. Pracovala jako oděvní technik dispečer v koncernu OSKA. Od školního roku 2019/2020 se stala novou posilou našeho pedagogického sboru. Vyučuje Technologii a Hotovení oděvů.
Ing. Pavla Švecová
Po absolvování inženýrského studia na textilní fakultě TU v Liberci, kde vystudovala Technologii výroby oděvů, nastoupila v roce 2000 na SŠDAM Prostějov. Vyučuje Konstrukci a modelování oděvů, Hotovení oděvů, vede žáky při modelování vlastních střihů pro klauzurní práci.
Ing. Jarmila Vacková
Po absolvování inženýrského studia na textilní fakultě TU v Liberci a několikaleté praxi v oděvním družstvu Moděva Konice nastoupila v roce 1983 jako učitelka odborných předmětů na sšdam Prostějov. Vyučuje Technologii, Hotovení oděvů, Perspektivní zobrazování. Spravuje školní modelovou dílnu a pečuje o strojový park. Řadu let vede kroniku života školy.
Ing. Marie Žáková
Vystudovala TU v Liberci, fakultu textilní. Na sšdam působí od roku 1988, kam přestoupila z Oděvního průmyslu Prostějov. Vyučuje Konstrukci a modelování oděvů, Počítačovou grafiku, Informační a komunikační technologii a Multimediální přípravu. Učí studenty graficky zpracovat portfolia i fotografie ke klauzurním pracem, věnuje se vektorové grafice.
Učební plán
PředmětStudium
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Povinné předmětyČeský jazyk a literatura3333
Cizí jazyk I  – Anglický jazyk4444
Cizí jazyk II

  • Německý jazyk
  • Ruský jazyk
222
Občanská nauka1111
Dějepis2
Fyzika2
Chemie1
Základy ekologie1
Matematika22
Tělesná výchova2222
Informační a komunikační technologie22
Ekonomika22
Dějiny výtvarné kultury2333
Výtvarná příprava2
Figurální kreslení223
Konstrukce a modelování oděvů3333
Technologie2233
Oděvní materiály21
Hotovení oděvů4566
Navrhování oděvů334
Počítačová grafika222
Modelová tvorba2
Celkem hodin37373737

 

Menu