Design oděvu
Charakteristika oboru

Obor Modelářství a návrhářství oděvů spojuje rozvoj výtvarných schopností s odbornými znalostmi a dovednostmi při zhotovení oděvů, umožňuje žákům rozvíjet kreativitu, fantazii a rukodělnou zručnost. V obsahu studia je zastoupena výtvarná složka (Výtvarná příprava, Figurální kresba, Navrhování oděvů, Dějiny výtvarné kultury), práce s počítačovým softwarem v programu Adobe Illustrator, Photoshop (Počítačová grafika) a odborná složka (Technologie, Konstrukce a modelování oděvů, Oděvní materiály, Hotovení oděvů).

Stipendijní program Olomouckého kraje

Pravidla pro poskytování stipendia žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji   zde

Profil absolventa

Absolvent oboru Návrhářství a modelářství oděvů je připraven na vstup do praxe nebo pro další studium na VOŠ, na VŠ textilního, designérského a uměleckého zaměření. V praxi má možnost uplatnění jako módní návrhář, stylista, technicko – organizační pracovník či podnikatel v oblasti zaměřené na design a realizaci oděvu nebo nákup či prodej oděvních výrobků. Další možnost uplatnění je v oblasti navrhování a tvorby scénických kostýmů pro divadlo, film. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v oděvních firmách a živnostech.

Pedagogové
Bc. Radka Kosková, Bbus. (Hons.)
Bc. Radka Kosková, Bbus. (Hons.) Po absolvování Střední průmyslové školy oděvní Prostějov (dnešní SŠDAM), pokračovala v oborných studií v Praze, kde získala také cennou praxi v módním retailu. Spolupracuje s Czech Fashion Council, věnuje se zakázkové modelové tvorbě, líčení a vizážistice. Od školního roku 2019/2020 vyučuje na SŠDAM Navrhování oděvů.
Ing. Marie Kovalovská, vedoucí ateliéru
Vyučuje odborné předměty - Technologii, Hotovení oděvů, Modelovou tvorbu. Na sšdam působí od roku 1993, kam přestoupila z pánské modelárny Oděvního průmyslu Prostějov. Vystudovala obor oděvnictví na textilní fakultě TU v Liberci. Řadu let připravuje studenty na soutěže v modelové tvorbě, organizuje přehlídky studentských prací na veřejnosti, spolupracuje s oděvními firmami v regionu, sponzorsky zajišťuje materiál na hotovení modelových kolekcí.
Yvona Řihošková Leitner
Módní návrhářka. Vyučuje v maturitním ročníku Navrhování oděvů a Modelovou tvorbu, vede studenty v návrhu i realizaci klauzurních a maturitních prací a také velmi úspěšně v soutěžích mladých módních tvůrců. Vlastní tvorbu pod značkou Leitner prezentuje každoročně na módních přehlídkách, věnuje se hotovení oděvů podle individuálních potřeb zákazníka. Na brněnských veletrzích Styl a Kabo získala ocenění Výtvarník sezóny 2000. Více na www.yvonaleitner.cz
Mgr. Iveta Planičková
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro ZŠ a SŠ, ruský jazyk a výtvarnou výchovu (1981-1986). Na škole SŠDAM vyučuje od roku 1994 Anglický jazyk, Ruský jazyk a výtvarné předměty spojené s oděvem, jako je Výtvarná příprava, Figurální kreslení a Navrhování oděvů. Ve výuce se mimo jiné věnuje tématu dějin odívání. Vede klauzurní práce studentů v oboru Modelářství a návrhářství oděvů.
Ing. Jaroslava Sedlářová
Vystudovala Technologii výroby oděvů na textilní fakultě TU Liberec. Několik let pracovala v Oděvním průmyslu Prostějov v technologickém oddělení. Na sšdam nastoupila v roce 1990. Vyučuje Oděvní materiály, Hotovení oděvů, Modelovou tvorbu a Rukodělné techniky. Řadu let připravuje studenty na soutěže v modelové tvorbě, organizuje přehlídky pro veřejnost. Věnuje se tvorbě patchworku.
Ing. Dana Šramatá
Po absolvování Střední průmyslové školy oděvní Prostějov (dnešní SŠDAM) pokračovala ve studiu na fakultě textilní Technické univerzity v Liberci. Pracovala jako oděvní technik dispečer v koncernu OSKA. Od školního roku 2019/2020 se stala novou posilou našeho pedagogického sboru. Vyučuje Technologii a Hotovení oděvů.
Ing. Pavla Švecová
Po absolvování inženýrského studia na textilní fakultě TU v Liberci, kde vystudovala Technologii výroby oděvů, nastoupila v roce 2000 na SŠDAM Prostějov. Vyučuje Konstrukci a modelování oděvů, Hotovení oděvů, vede žáky při modelování vlastních střihů pro klauzurní práci.
Ing. Jarmila Vacková
Po absolvování inženýrského studia na textilní fakultě TU v Liberci a několikaleté praxi v oděvním družstvu Moděva Konice nastoupila v roce 1983 jako učitelka odborných předmětů na sšdam Prostějov. Vyučuje Technologii, Hotovení oděvů, Perspektivní zobrazování. Spravuje školní modelovou dílnu a pečuje o strojový park. Řadu let vede kroniku života školy.
Ing. Marie Žáková
Vystudovala TU v Liberci, fakultu textilní. Na sšdam působí od roku 1988, kam přestoupila z Oděvního průmyslu Prostějov. Vyučuje Konstrukci a modelování oděvů, Počítačovou grafiku, Informační a komunikační technologii a Multimediální přípravu. Učí studenty graficky zpracovat portfolia i fotografie ke klauzurním pracem, věnuje se vektorové grafice.
Učební plán
PředmětStudium
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Povinné předmětyČeský jazyk a literatura3333
Cizí jazyk I  – Anglický jazyk4444
Cizí jazyk II

  • Německý jazyk
  • Ruský jazyk
222
Občanská nauka1111
Dějepis2
Fyzika2
Chemie1
Základy ekologie1
Matematika22
Tělesná výchova2222
Informační a komunikační technologie22
Ekonomika22
Dějiny výtvarné kultury2333
Výtvarná příprava2
Figurální kreslení223
Konstrukce a modelování oděvů3333
Technologie2233
Oděvní materiály21
Hotovení oděvů4566
Navrhování oděvů334
Počítačová grafika222
Modelová tvorba2
Celkem hodin37373737

 

Menu