Multimediální tvorba
Charakteristika oboru

Multimediální tvorba v sobě zahrnuje tvorbu vizuálního obsahu napříč digitálními i klasickými technologiemi. Zabývá se především grafickým designem, digitální fotografií, tvůrčí prací s videem a animovaným filmem.

Výuka klade důraz na perfektní řemeslné zvládnutí všech multimediálních disciplín. Studenti prochází základní výtvarnou průpravou – kresba, malba, prostorová tvorba. Souběžně s tím začínají pracovat se současnými technologiemi v odborných předmětech. V prvních ročnících se věnují především typografii, grafickému designu a digitální fotografii. V dalších ročnících se žáci seznamují s kreslenou, ploškovou i počítačovou animací, učí se pracovat s videokamerou a video dále zpracovávat. Navrhují webové stránky, osvojují si základní principy průmyslového designu a 3D modelování. Postupem času mohou realizovat své nápady v nejrůznějších médiích (klasických i digitálních). Na konci studia precizně ovládají software i audiovizuální techniku a díky tomu jsou připraveni se okamžitě uplatnit v praxi.

Profil absolventa

Absolvent je připraven uplatnit se v oblastech grafického designu, animace, digitální fotografie, filmové tvorby, designu webových stránek, vizuální reklamy apod.

Své dovednosti a zkušenosti může využít v grafickém studiu, reklamní agentuře, při tvorbě designu webových stránek, jako kameraman, střihač, produkční, animátor, fotograf, průmyslový designer, programový a kulturně výchovný pracovník apod.

Absolventi oboru Multimediální tvorba jsou cíleně připravováni k dalšímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách, orientovaných na multimediální tvorbu, nebo ke studiu na výtvarně zaměřených oborech vysokých škol, včetně pedagogiky výtvarných oborů.

pedagogové
Mgr. MgA. Vojmír Křupka, vedoucí ateliéru
Je absolventem sochařského ateliéru Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a vizuální tvorby na PdF Masarykovy univerzity. Věnuje se především tvorbě interaktivních multimediálních instalací a konceptuálních objektů (vojmirkrupka.com). Zároveň pracuje jako designér hraček. Na škole designu a módy vyučuje audiovizuální tvorbu, konceptuální umění a prostorovou tvorbu.
MgA. Jiří Ďuriš
Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor Průmyslový design u prof. Škarky. 20 let působil jako grafický designér v grafickém studiu BastArt. Od roku 2013 vede vlastní studio Hogo Fogo Design. Zabývá se logotypy, grafickým designem, obalovým designem, interiérovým designem a produktovým designem (www.hogofogodesign.com). Na naší škole působí od roku 2012 a učí Počítačovou grafiku, Webdesign a design a Multimediální přípravu.
Mgr. Jakub Vašíček
Vystudoval Výtvarnou výchovu a Vizuální tvorbu na Pedagogické fakultě MU v Brně - učitelství pro střední školy. Základem je pro něj tvorba. Ať už v oblasti fotografování, malby, práce se dřevem či keramikou. „Při všem je důležité tvořit, experimentovat a samozřejmě objevovat i slepé uličky. O to více, když se pohybujeme na půdě školy." Z výtvarných předmětů vyučuje Animaci a Figurální kresbu. Část jeho vlastní práce můžete zhlédnout na www.jagadesign.cz.
Bc. Tomáš Petřík
Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor fotografie, dále pak Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání na KVV UPOL. Studoval na FAVU v ateliéru intermédia u Václava Stratila. Ve své tvorbě se zaměřuje na kresbu, malbu a nová média, zejména grafický design a video. Vyučuje předměty Audiovizuální a multimediální tvorba, Fotografie v praxi a Multimediální příprava.
Mgr. Gabriela Altmannová
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci – Česká filologie – Výtvarná výchova, učitelství pro SŠ. Jako výtvarný pedagog pracuje od r. 1998. Od roku 2014 působí na SŠ designu a módy v Prostějově. Kromě pedagogické činnosti zaměřené především na Dějiny výtvarné kultury, Základy typografie, Výtvarnou přípravu aj. se věnuje vlastní tvorbě – kresbě a grafice.
Jiří Andrýsek
Vystudoval Institut tvůrčí fotografie. Na škole vyučuje od r. 2013 předmět Fotografie v praxi. Ve vlastní fotografické tvorbě se věnuje nalezeným zátiším, krajinným detailům a portrétu.
Lukáš Andrýsek
Vystudoval obor Fotografie na SŠUŘ v Brně. Na škole vyučuje od r. 2012. Vytváří fotografické montáže živých a neživých objektů. Společně s Jiřím Andrýskem vlastní fotografické studio a reklamní agenturu Redring.
Učební plán
PředmětStudium
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Povinné předmětyČeský jazyk a literatura3333
Cizí jazyk I – Anglický jazyk4444
Cizí jazyk II

  • Německý jazyk
  • Ruský jazyk
222
Občanská nauka1111
Dějepis2
Fyzika2
Chemie1
Základy ekologie1
Matematika2223
Tělesná výchova2222
Informační a komunikační technologie22
Ekonomika22
Marketing a reklama2
Dějiny výtvarné kultury2333
Výtvarná příprava42
Figurální kreslení33
Základy typografie22
Prostorová tvorba22
Multimediální příprava222
Informační a multimediální technologie2222
Počítačová grafika22
Fotografie v praxi33
Animace22
Webdesign a design22
Audiovizuální a multimediální tvorba235
Volitelné předmětyVolitelný seminář I2
Volitelný seminář II

  • Seminář – Dějiny umění
  • Seminář – Český jazyk a literatura
  • Seminář – Malba
  • Seminář – Konverzace AJ
  • Seminář – Matematika
  • Seminář – Práce s hudbou a zvukem
  • Seminář – Konceptuální umění
2
Celkem hodin36383836
Menu