Užitá malba a design interiéru
Charakteristika oboru

Tento obor je zaměřen na vzdělávání v oblasti volného a užitého umění – rozvíjí žákovy schopnosti výtvarného vyjadřování skrze médium malby a zároveň jej připravuje na práci designera interiéru a bytových doplňků. Širší zaměření oboru zaručuje absolventovi větší možnosti uplatnění na současném trhu práce.

V průběhu čtyř let studia oboru Užitá malba si žáci postupně osvojují studijní kresbu podle modelu (zátiší, interiér, portrét, figura) a technologické postupy malby od akvarelu přes olejomalbu až po náročnější malířské realizace pro konkrétní prostor.  Znalosti malířských technik jsou nezbytnou, nikoli však nejpodstatnější doménou vzdělávání v tomto oboru. Proces vytváření obrazu přináší široké možnosti kultivace žákovy vizuální gramotnosti a jeho orientace v dnešním světě plném obrazových vjemů. V rámci výuky žáci také absolvují přednášky externích odborníků, navštěvují pravidelně muzea a galerie, čímž si vytváří přehled o historickém i aktuálním dění v oblasti výtvarného umění.

Profil stěžejního odborného předmětu Navrhování interiéru je založen na kombinaci teoretických a praktických dovedností v oblasti navrhování interiéru. V rámci teorie jsou žáci seznámeni s typologií místností bytu, potažmo domu, a základy typologie veřejných prostor menšího rozsahu. Žáci se učí pochopit prostor a vyjádřit ho v kresbě i v 3D modelování na počítači. Nedílnou součástí oboru je naučit žáky přečíst a pochopit zadání, koncepčně přistoupit k vymýšlení návrhu a následně návrh převést do výkresové dokumentace příslušející práci designéra interiéru. Základní znalosti povrchů, materiálů, zařizovacích předmětů i nábytkového vybavení žáci získávají během výuky v předmětu Navrhování interiéru i návštěvou odborných prodejen. Při rozšiřování vědomostí je dbáno také na znalost historických souvislostí, četbu odborných časopisů i poznávání předních designových kusů nábytku a doplňků.

Profil absolventa

Absolventi oboru mohou využít dosavadního studia jako dostatečnou přípravu pro studium na vysokých školách, zahrnujících studium designu nábytku, prostorovou tvorbu i architekturu. Nalézají uplatnění jako odborní asistenti v prodejnách souvisejících s interiérovým designem, mohou navázat spolupráci a připravovat podklady pro návrh interiéru a později se návrhům samostatně věnovat.  Dále se mohou uplatnit v oboru scénografie, malbě, ilustraci, v galeriích a muzeích. Nejčastější volbou našich žáků je rozvíjení oboru na vysokých školách zaměřených na design, architekturu, scénografii, malbu, ilustraci, produktový design, pedagogiku výtvarné výchovy a další.

Učební plán
PředmětStudium
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Povinné předmětyČeský jazyk a literatura3333
Cizí jazyk I – Anglický jazyk4444
Cizí jazyk II

  • Německý jazyk
  • Ruský jazyk
222
Občanská nauka1111
Dějepis2
Fyzika2
Chemie1
Základy ekologie1
Matematika22
Tělesná výchova2222
Informační a komunikační technologie22
Ekonomika22
Dějiny výtvarné kultury2333
Výtvarná příprava44
Figurální kreslení333
Technologická příprava2222
Textilie a materiály2
Perspektivní zobrazování2
Navrhování365
Technická cvičení – praxe3344
Rukodělné techniky233
Počítačová grafika22
Prostorová tvorba2
Volitelné předměty

  • Seminář – Dějiny umění
  • Seminář – Český jazyk a literatura
  • Seminář – Malba
  • Seminář – Konverzace AJ
  • Seminář – Matematika
2
Celkem hodin35383738
Pedagogové
Mgr. art. Adéla Janská, vedoucí ateliéru
Studia: Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Akademie umění v Banské Bystrici - ateliér současné malby u profesora Františka Hodonského akad. mal. Ve vlastní tvorbě se věnuje figurální malbě.
Mgr. David Jedlička, PhD.
David Jedlička, kreslíř, malíř. Ve své tvorbě se zabývá především figurální malbou. Studia: 1992-1997 Katedra výtvarné tvorby Ostravská Univerzita, ateliér malby Ak.mal. Daniela Balabána; 2007 - 2011 Doktorské studium, KVV Pdf UP Olomouc. Profesní: 2000 - 2012 Odborný asistent oboru malba na KVV PdF UP Olomuc; od roku 2012 vyučuje malbu a kresbu na SŠDAM v Prostějově.
Ing. arch. Mgr. Petra Gajdová
Vystudovala Fakultu architektury, VUT Brno a Seminář dějin umění na MU Brno. Od roku 2009 pracuje jako architekt na volné noze. Vyučuje předmět Navrhování. Věnuje se návrhům veřejných i soukromých interiérů, ve svém portfoliu má také realizace rodinných domů a veřejných budov.
Mgr. Magdalena Adámková-Turzová
Vystudovala magisterské studium na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své tvorbě preferuje médium malby. Tematicky se zabývá existencí člověka ve vztahu k prostředí, ve kterém žije; maluje fragmenty architektury a banální předměty v nalezených zátiších. Na Střední škole designu a módy v Prostějově působí od roku 2014. Na oboru Užitá malba a design interiéru vyučuje především malbu a kresbu.
Mgr. Dagmar Maturová
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se především figurální malířské tvorbě, která je autobiograficky a retrospektivně laděná. Na SŠDAM vyučuje od roku 2013 Figurální kresbu, Výtvarnou přípravu a Rukodělné techniky.
Mgr. Pavla Kukalová
Vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti, obor Propagační výtvarnictví - propagační grafika a Teorii a dějiny umění na UP v Olomouci. Věnuje se převážně grafice, ve které zachycuje krajinu i každodenní motivy svého okolí. Činná je také v oblasti teorie a dějin umění. Na SŠDAM vyučuje od roku 2013, převážně předměty Dějiny výtvarné kultury, kresbu a typografii.
Ing. arch. Martina Řezáčová
Vyučuje Navrhování a design interiéru.
Ing. Hana Tichá
Vyučuje Navrhování a design interiéru.
Menu