Užitá malba a design interiéru
Charakteristika oboru

Tento obor je zaměřen na vzdělávání v oblasti volného a užitého umění – rozvíjí žákovy schopnosti výtvarného vyjadřování skrze médium malby a zároveň jej připravuje na práci designera interiéru a bytových doplňků. Širší zaměření oboru zaručuje absolventovi větší možnosti uplatnění na současném trhu práce.

V průběhu čtyř let studia oboru Užitá malba si žáci postupně osvojují studijní kresbu podle modelu (zátiší, interiér, portrét, figura) a technologické postupy malby od akvarelu přes olejomalbu až po náročnější malířské realizace pro konkrétní prostor.  Znalosti malířských technik jsou nezbytnou, nikoli však nejpodstatnější doménou vzdělávání v tomto oboru. Proces vytváření obrazu přináší široké možnosti kultivace žákovy vizuální gramotnosti a jeho orientace v dnešním světě plném obrazových vjemů. V rámci výuky žáci také absolvují přednášky externích odborníků, navštěvují pravidelně muzea a galerie, čímž si vytváří přehled o historickém i aktuálním dění v oblasti výtvarného umění.

Profil stěžejního odborného předmětu Navrhování interiéru je založen na kombinaci teoretických a praktických dovedností v oblasti navrhování interiéru. V rámci teorie jsou žáci seznámeni s typologií místností bytu, potažmo domu, a základy typologie veřejných prostor menšího rozsahu. Žáci se učí pochopit prostor a vyjádřit ho v kresbě i v 3D modelování na počítači. Nedílnou součástí oboru je naučit žáky přečíst a pochopit zadání, koncepčně přistoupit k vymýšlení návrhu a následně návrh převést do výkresové dokumentace příslušející práci designéra interiéru. Základní znalosti povrchů, materiálů, zařizovacích předmětů i nábytkového vybavení žáci získávají během výuky v předmětu Navrhování interiéru i návštěvou odborných prodejen. Při rozšiřování vědomostí je dbáno také na znalost historických souvislostí, četbu odborných časopisů i poznávání předních designových kusů nábytku a doplňků.

Profil absolventa

Absolventi oboru mohou využít dosavadního studia jako dostatečnou přípravu pro studium na vysokých školách, zahrnujících studium designu nábytku, prostorovou tvorbu i architekturu. Nalézají uplatnění jako odborní asistenti v prodejnách souvisejících s interiérovým designem, mohou navázat spolupráci a připravovat podklady pro návrh interiéru a později se návrhům samostatně věnovat.  Dále se mohou uplatnit v oboru scénografie, malbě, ilustraci, v galeriích a muzeích. Nejčastější volbou našich žáků je rozvíjení oboru na vysokých školách zaměřených na design, architekturu, scénografii, malbu, ilustraci, produktový design, pedagogiku výtvarné výchovy a další.

Pedagogové
Mgr. art. Adéla Janská, vedoucí ateliéru
Studia: Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Akademie umění v Banské Bystrici - ateliér současné malby u profesora Františka Hodonského akad. mal. Ve vlastní tvorbě se věnuje figurální malbě.
Ing. arch. Mgr. Petra Gavura
Vystudovala Fakultu architektury, VUT Brno a Seminář dějin umění na MU Brno. Od roku 2009 pracuje jako architekt na volné noze. Vyučuje předmět Navrhování. Věnuje se návrhům veřejných i soukromých interiérů, ve svém portfoliu má také realizace rodinných domů a veřejných budov.
Mgr.Art. MgA. Pavol Juráš, Ph.D.
V Česku vytvořil více inscenací (Národní divadlo Praha, Národní divadlo Brno a další). Známé jsou jeho projekty mimo kamenné divadlo, kde kombinuje netradiční prostor, divadlo, drama, operu a balet. Je autorem mnoha happeningů, výstav, scénických instalací, komponovaných koncertů, fashion show a performancí. Pro své inscenace tvoří zároveň scénografii. Pracuje jako fotograf a grafický designér. Je známý jako teoretik, žurnalista a kritik zejména v oblasti opery a baletu. Spolupracoval s umělci napříč žánry, jako jsou: Emília Vášáryová, Jitka Molavcová, Marek Eben, Leoš Mareš, Peter Dvorský, Alois Mikulka, Jiří Bubeníček, Eliška Balzerová, Paul Potts, Vasily Medveděv, Charles Mackeras a další. Za výpravu k baletu Onegin získal prestižní cenu Puškinovy nadace Pushkin Legace Award. Novinářka Margaret Willis o jeho práci napsala: „Juráš je muž s velkým talentem. Jeho kostýmy možno připodobit k Baletu Russes s jejich barvami a detaily.“
www.pavoljuras.com
Mgr. Michaela Konečná
Vystudovala Výtvarnou výchovu a estetiku na UKF v Nitře a učitelství anglického jazyka na UP v Olomouci. Ve své tvorbě se věnuje malbě a ilustraci. V tvorbě se promítá fascinace rostlinným motivem, figurou a také zájem o kostým. Na SŠDAM vyučuje od roku 2019 výtvarnou přípravu, technologickou přípravu a figurální kreslení (také anglický jazyk).
Mgr. Pavla Kukalová
Vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti, obor Propagační výtvarnictví - propagační grafika a Teorii a dějiny umění na UP v Olomouci. Věnuje se převážně grafice, ve které zachycuje krajinu i každodenní motivy svého okolí. Činná je také v oblasti teorie a dějin umění. Na SŠDAM vyučuje od roku 2013, převážně předměty Dějiny výtvarné kultury, kresbu a typografii.
Mgr. Lubomír Otisk
Studia: 2000/2004 SUPŠ Uherské Hradiště obor kamenosochařství 2004/2009 UPOL VV pro ZUŠ a SŠ Když je čas, tak se věnuji malbě, sochařství a keramice - tyto techniky v poslední době kombinuji dohromady. Rovněž mne naplňuje hra na kytaru a zpěv - skládání vlastních písní.
Mgr. Magdalena Adámková-Turzová
Vystudovala magisterské studium na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své tvorbě preferuje médium malby. Tematicky se zabývá existencí člověka ve vztahu k prostředí, ve kterém žije; maluje fragmenty architektury a banální předměty v nalezených zátiších. Na Střední škole designu a módy v Prostějově působí od roku 2014. Na oboru Užitá malba a design interiéru vyučuje především malbu a kresbu.
MgA. Jiří Sedlák
Studoval v Ateliéru kresby na Fakultě umění Ostravské Univerzity u Doc. Josef Daňka. V současné době se věnuje pedagogické činnosti. Ve vlastní tvorbě se zabývá malbou.
Ing. arch. Petra Ševcůjová
Vystudovaný architekt na VUT v Brně fakulta Architektury. Dva roky studia na TU v Liberci - obor textilní. Bohaté zkušenostmi a praxe z několika pracovních kolektivů ve spolupráci s projekčními ateliery na Moravě i v Praze. Spolupráce na projektech se zahradními architekty, sochaři. Zkušenosti s volnočasovými aktivitami a komunitními akcemi pro děti i rodiny. Vyučuje předměty Navrhování a Prostorová tvorba.
Ing. arch. Daniela Štefková
Studovala na VUT Brno a Politecnico di Milano obory architektura a design. Věnuje se především návrhu interiérů a designu nábytku. Při návrhu klade důraz na vyjádření individuality zadavatele i daného prostoru, jeho praktické využití i flexibilitu pro budoucí využití.
Učební plán
PředmětStudium
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Povinné předmětyČeský jazyk a literatura3333
Cizí jazyk I – Anglický jazyk4444
Cizí jazyk II

  • Německý jazyk
  • Ruský jazyk
222
Občanská nauka1111
Dějepis2
Fyzika2
Chemie1
Základy ekologie1
Matematika22
Tělesná výchova2222
Informační a komunikační technologie22
Ekonomika22
Dějiny výtvarné kultury2333
Výtvarná příprava44
Figurální kreslení333
Technologická příprava2222
Textilie a materiály2
Perspektivní zobrazování2
Navrhování365
Technická cvičení – praxe3344
Rukodělné techniky233
Počítačová grafika22
Prostorová tvorba2
Volitelné předměty

  • Seminář – Dějiny umění
  • Seminář – Český jazyk a literatura
  • Seminář – Malba
  • Seminář – Konverzace AJ
  • Seminář – Matematika
2
Celkem hodin35383738
Menu