V pátek 22.12.2017 proběhla tradiční akce školy „ZPĚVY NA SCHODECH“. Zpívalo se na schodech i na učebně u klavíru a žáci IV. ročníků vánočním pohoštěním s nealko punčem navodili uvolněnou předvánoční atmosféru.
Letošní zpěvy byly ozvláštněny vystoupením Jiřího Peškara (žák 1. ročníku, obor Multimediální tvorba), který svým recitačním vystoupení dokázal, že si titul vítěze celostátní recitační soutěže právem zaslouží. Jeho přednes všechny přítomné nadchnul a sklidil nadšené ovace.

Všem, kteří se na přípravách podíleli a zúčastnili děkujeme!

Menu