Zápis o průběhu a výsledku voleb do školské rady za skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Střední školy designu a módy, Prostějov.

 

Název školy: Střední škola designu a módy Prostějov

Datum zveřejnění informací o konání voleb a seznamu kandidátů: 24. 8. 2023 a 5. 9. 2023

Datum konání voleb: 8. 9. 2023

Počet oprávněných voličů: 217

Počet zúčastněných voličů: 6

(% oprávněných voličů): 2,76 %

Výsledková listina: Platných hlasů: 11 (Mgr. Art. Adéla Janská 6 hlasů, Ing. Hana Urbanová 5 hlasů).

Volební komise konstatuje, že doplňovacích voleb do školské rady se nezúčastnil dostatečný počet oprávněných voličů. Tím nebyl splněn zákonný počet 1/3 oprávněných voličů potřebných k platné volbě.

 

Členové volební komise: 

Mgr. Lubomír Otisk, předseda

Ing. Marie Žáková

MgA. Jiří Sedlák

Dne 8. 9. 2023

Menu